De Griek Eratosthenes was omstreeks 200 voor Christus als eerste in staat de omtrek van de aarde te berekenen. Hij deed dit door de schaduwhoeken te meten van twee loodrecht in de grond gestoken palen in het noorden en zuiden van Egypte. Zo kon hij vaststellen waar deze palen elkaar in het middelpunt van de aarde snijden. Eratosthenes leverde deze bijzondere prestatie door een scherpe waarneming te combineren met een heldere analyse.


Vanuit deze inspiratie ben ik in 2007 begonnen als zelfstandig tekstschrijver. Na mijn studie filosofie aan de Rijksuniversiteit Utrecht ben ik als een van de eersten in de automatiseringshausse meegezogen. Ik ben begonnen als veelbelovend jeugdig COBOL-programmeur en heb mij op traditionele wijze opgewerkt langs de geijkte carrièreladder. Uiteindelijk ben ik als people manager mij eigen Peter Principle tegengekomen, nadat ook in die wereld de bomen niet langer tot in de hemel bleken te groeien.


Op dat moment besloot ik mijn bakens definitief te verzetten en heb ik gekozen voor mijn pen. Ik help mensen met het schrijven van ondernemingsplannen, jaarplannen en wat dies meer zij. Daarbij schrijf ik niet alleen in correct en leesbaar Nederlands wat zij vertellen, maar help tegelijkertijd bij het ordenen en formuleren van hun gedachten. Veel mensen zijn heel goed in hun werk, maar worden zenuwachtig als zij daarover iets op papier moeten zetten. Ik schrijf vanuit een brede achtergrond artikelen in tijdschriften en informatiebladen over de meest uiteenlopende onderwerpen; ik heb van generalisme mijn specialiteit gemaakt.

Daarnaast verzorg ik de verslaglegging van inspraak- en informatiebijeenkomsten van de gemeente tot aan bijeenkomsten van medische beroepsverenigingen en van directievergaderingen bij TCA tot aan de bondsraadsvergaderingen van FNV Bondgenoten.

Ook werk ik als extern medewerker bij de Dienst Verslag en Redactie van de Tweede Kamer.  Daar lever ik mijn bijdrage aan de Handelingen van Eerste en Tweede Kamer en schrijf op wat de parlementariërs gezegd zouden hebben als zij correct Nederlands hadden gesproken - met behoud van alle nuance.


Geïnteresseerd?

Chris During
Goethelaan 29
3533VP Utrecht
T 06-24456046
info@eratosthenes.nL